Cập nhật tiến độ thị công dự án The Sun Avenue đang được gấp rút hoàn thành

Thi công S7-18F

Thi công S6-24F

Thi công S5-10F

Thi công S4-9F

Thi công S3-13F

Thi công S2-19F

Thi công S1-24F