Mặt bằng tổng thể toàn khu cáp treo Hòn Thơm

Mặt bằng tổng thể khu Shophouse Địa Trung Hải – Sun Premier Village Primavera

Mặt bằng căn điển hình