Mặt bằng tổng thể căn hộ President: 3 phòng ngủ; Diện tích: 161.09 m2

Mặt bằng tổng thể căn hộ VIP: 2 phòng ngủ; Diện tích: 69.16 m2

Mặt bằng tổng thể căn hộ Standard: 1 phòng ngủ; Diện tích: 42.8 – 53.58 m2