CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Chủ đầu tư cam kết thêu lại trong 9 năm đầu tiên. Khách hàng được chia sẻ 40% doanh thu cho thuê căn hộ  với cam kết lãi suất đảm bảo luôn trên 9% giá trị căn hộ/năm.

Liên hệ hotline 0907 28 1111 để nhận thông tin chi tiết về chương trình cam kết thuê lại và các chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn.