Giá chỉ từ 2.86 tỷ/căn

Căn 2 phòng ngủ:

Giá từ: 2.86 tỷ – 3.8 tỷ

Căn 3 phòng ngủ:

Giá từ: 4.6 tỷ – 5.3 tỷ

Căn 4 phòng ngủ:

Giá từ: 6 tỷ – 6.8 tỷ

Penhouse:

Giá từ: 13 tỷ – 15 tỷ