Shophouse Marina Square được chia ra làm 3 loại cơ bản theo diện tích xây dựng

     1. Loại 1: 110.50 m2 – diện tích sàn 805 m2

Giá từ 13,9 tỷ (có VAT)

2.  Loại 2 120,25 m2 – diện tích sàn 873 m2

Giá từ 13,9 tỷ (có VAT)

3. Loại 3: 8 căn góc, diện tích 290 – 480 m2 – diện tích sàn 1986 – 3289 m2

Chưa có giá chính thức