Nhà phố - khách sạn

3.2 TỶ Nhà phố - khách sạn
3.2 TỶ Nhà phố - khách sạn
3.36 TỶ Nhà phố - khách sạn
14, 73 tỷ Nhà phố - khách sạn
17 tỷ Biệt thự
1.6 tỷ Đất nền